Dựng Mô Hình BIM Từ Pointclouds

BIM đã trở thành một phần quan trọng của ngành xây dựng dựa trên những lợi ích mà nó mang lại và do đó, dẫn đến sự gia tăng tất yếu trong nhu cầu về mô hình BIM trong ngành xây dựng thời gian tới. Do đó, nhu cầu về các giải pháp để tạo ra mô hình BIM từ dữ liệu khảo sát cũng sẽ không ngừng tăng. Vì vậy Chúng tôi cung cấp dịch vụ Dựng Mô Hình Hoàn Công Từ Pointclouds để giúp các công ty khảo sát, các kiến trúc sư, kỹ sư… có được mô hình 3D BIM chính xác từ dữ liệu khảo sát để phục vụ cho công tác thiết kế, nâng cấp dự án…

Tại Laser Scanning, Ngoài dịch vụ khảo sát 3D, Chúng tôi sử dụng các phần mềm mới nhất và ngoài ra Chúng tôi tạo ra các công cụ hỗ trợ của riêng mình để chuyển đổi dữ liệu khảo sát sang các mô hình BIM với đầy đủ thông tin chi tiết như cửa sổ, trần, sàn và tường, dầm, mái, kèo, cột và nhiều đối tượng khác cùng với các đối tượng cơ điện như đường ống hệ thống sưởi, làm mát và nhiều thiết bị cơ khí khác nhằm tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí cho khách hàng.

Scroll to Top